Науковий семінар

20 грудня 2017. Доповідь Долинного Василя Володимировича про основні положення дисертаційної роботи «Технологічні засоби побудови ряду великомасштабних тематичних карт» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
Робота виконана в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник – д.т.н., професор, с.н.с. відділу 205 Васюхін М.І.


22 квітня 2015 р. Доповідь Шкільнюка Д.В. про основні положення дисертаційної роботи “Методи визначення ефективних ознак для розпізнавання елементів дактильно-жестової мови ” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор, с.н.с. відділу 115 Крак Ю.В.


18 листопада 2015. Доповідь Іваник Юлії Юріївни про основні положення дисертаційної роботи «Моделі, методи та засоби формування динамічних сценаріїв у навігаційних геоінформаційних системах реального часу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
Робота виконана в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник – д.т.н., професор, с.н.с. відділу 205 Васюхін М.І.


12 березня 2014 р. Доповідь Сальнікова Андрія Олександровича про основні положення дисертаційної роботи “Методи та засоби інтеграції віртуальних організацій в грід-інфраструктури” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп‘ютерні системи та компоненти.
Робота виконана в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка.
Науковий керівник – д.т.н., професор, професор Київського національного Університету ім. Тараса Шевченка С.Д. Погорілий.


19 березня 2014 р. Доповідь Слюсара Євгена Андрійовича про основні положення дисертаційної роботи “Методи забезпечення функціональної цілісності грід-інфраструктур” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп‘ютерні системи та компоненти.
Робота виконана в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка.
Науковий керівник – д.т.н., професор, професор Київського національного Університету ім. Тараса Шевченка С.Д. Погорілий.